Przystępując do stowarzyszenia potwierdzasz zapoznanie się ze statutemregulaminem oraz polityką prywatności i akceptujesz warunki w nich zawarte. Wszystkie pola w formularzu są wymagane (dane niezbędne również do polis ubezpieczeniowych).
Wstępując w nasze szeregi stajesz się członkiem wspierającym i wspierasz nasze działania w realizowaniu celów statutowych.
Poniższy formularz pozwoli nam lepiej Cię poznać. Napisz nam o swoich pasjach, zdolnościach, talentach, które mogą się przydać w gronie aktywnych ludzi tworzących Stowarzyszenie.

Na rok 2020 zostały ujednolicone składki członkowskie stowarzyszenia. Oznacza to, że zarówno członkowie zwyczajni jak i wspierający, aby aktywnie brać udział w działaniach stowarzyszenia wpłacają roczną składkę w wysokości 20 PLN/osoba. Nowe osoby przystępujące w poczet członków w trakcie trwania roku 2020 będą miały do uregulowania taką samą kwotę niezależnie od terminu dołączenia. [Uchwała nr 2/2019 Walnego Zebrania Członków z dnia 28.06.2019 o ustaleniu składek członkowskich na rok 2020]

Chcesz się poszwendać? Dołącz do nas!

Stowarzyszenie Klub Szwendaczek

Kędzierskiego 2/32, 01-493 Warszawa
KRS 0000658051, REGON 366320126,
NIP 5272792874, 
tel. 505 340 220
(w dni powszednie w godz. 18-22)
email: klub@szwendaczek.pl